φαῖνον

φαῖνον
φαίνω
A ren.
pres part act masc voc sg
φαίνω
A ren.
pres part act neut nom/voc/acc sg
φαίνω
A ren.
imperf ind act 3rd pl (homeric ionic)
φαίνω
A ren.
imperf ind act 1st sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Φαῖνον — Φαίνων masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προὔφαινον — πρού̱φαινον , πρό ὑφαίνω weave imperf ind act 3rd pl (ionic) πρού̱φαινον , πρό ὑφαίνω weave imperf ind act 1st sg (ionic) προύφαινον , πρό ὑφαίνω weave imperf ind act 3rd pl (ionic) προύφαινον , πρό ὑφαίνω weave imperf ind act 1st sg (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προύφαινον — πρού̱φαινον , πρό ὑφαίνω weave imperf ind act 3rd pl πρού̱φαινον , πρό ὑφαίνω weave imperf ind act 1st sg προύφαινον , πρό ὑφαίνω weave imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) προύφαινον , πρό ὑφαίνω weave imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συγκαθύφαινον — συγκαθύ̱φαινον , σύν , κατά ὑφαίνω weave imperf ind act 3rd pl συγκαθύ̱φαινον , σύν , κατά ὑφαίνω weave imperf ind act 1st sg σύν , κατά ὑφαίνω weave imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) σύν , κατά ὑφαίνω weave imperf ind act 1st sg (homeric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συνύφαινον — συνύ̱φαινον , συνυφαίνω weave together imperf ind act 3rd pl συνύ̱φαινον , συνυφαίνω weave together imperf ind act 1st sg συνυφαίνω weave together imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) συνυφαίνω weave together imperf ind act 1st sg (homeric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνύφαινον — ἐνύ̱φαινον , ἐνυφαίνω weave in as a pattern imperf ind act 3rd pl ἐνύ̱φαινον , ἐνυφαίνω weave in as a pattern imperf ind act 1st sg ἐνυφαίνω weave in as a pattern imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ἐνυφαίνω weave in as a pattern imperf ind act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὕφαινον — ὕ̱φαινον , ὑφαίνω weave imperf ind act 3rd pl ὕ̱φαινον , ὑφαίνω weave imperf ind act 1st sg ὑφαίνω weave imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ὑφαίνω weave imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • COLCHIs — idis, regio Asiae iuxta Pontum, regnum Aeetae Regis, et Medeae patria, Corace monte (qui est Tauri pars) a septentrione, ab ortu Iberiâ, a Meridie Phaside, ab occidente Euxinô Poutô clausa. Huc ferunt Iasonem cum Argonautis navigâsse, Medeaeque… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • EQUUS — I. EQUUS cum robore, rum celeritate, commendatur, unde adeo multiplex eius in vita usus. Celeritatis inprimis magnum argumentum est, quod intra 24. horas, secundum Arabes, iter expediunt centenorum millium, ut est apud Ludov. Romanum Navigat. l.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • HECATAEUS — I. HECATAEUS Historicus Milesius, fil. Aegesandri, Protagorae auditor, Olymp. 64. qui primus solutâ orarione Historiam condidit. De reliquis Hecataeis vide Voss. de Hist. Gr. l. 1. c. 1. et 10. et l. 4. c. 3. Nic Lloyd. Addo de priore, quod… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”